Scroll to Discover

migrena Tag

Prvi pregled služi da pacijent upozna lekara i da lekar upozna pacijenta. Uzima se anamneza - podaci o pacijentu, ključna pitanja o pacijentu, o tegobama i na osnovu odgovora se određuju individualne tačke za svakog pacijenta.Nakon anamneze bockaju se probne tačke, za pokretanje energije.Tokom sledećeg dolaska rade se individualne tačke na tretmanu u zavisnosti od tegoba, stagnacije energije, ekcesa ili deficita.

Po Kineskoj tradicionalnoj medicine jedan od glavnih uzroka migrenoznih glavobolja jesu emocije.Briga- dolazi do povećanja Yanga jetre, strah- oslabljuje bubrege, emotivni šok- smanjuje ukupan Qi organizma i tako oštećuje srce, pluća i slezinu i doprnosi glavobolji cele glave.Drugi uzroci mogu biti: preveliki fizički ili mentalni rad, prekomerna seksualna aktivnost, ishrana, porođaj.