Scroll to Discover

Author: dr Jovana Milinković

Prvi pregled služi da pacijent upozna lekara i da lekar upozna pacijenta. Uzima se anamneza - podaci o pacijentu, ključna pitanja o pacijentu, o tegobama i na osnovu odgovora se određuju individualne tačke za svakog pacijenta.Nakon anamneze bockaju se probne tačke, za pokretanje energije.Tokom sledećeg dolaska rade se individualne tačke na tretmanu u zavisnosti od tegoba, stagnacije energije, ekcesa ili deficita.