Scroll to Discover

Šta vi znate o akupunkturi? Moram priznati dok nisam završila specijalizaciju iz Kineske tradicionalne medicine, odsek akupunktura da je moje opšte znanje o tome bilo vrlo površno. Čak i kada sam želela da pročitam nešto više o akupinkturi nisam ništa konkretno našla. Iskreno rečeno, i specijalizaciju sam upisala iz puke radolaznalosti, kao i sve što sam u životu probala i radila iz istog razloga-radoznalost. Tako i dođoh do akupunkture – e baš da vidim!

Već na prvim predavanjima me je uhvatila i briga i panika kao i sve moje kolege lekare na specijalizaciji, jer smo shvatili da je to jedna ozbiljna i vrlo kompleksna materija a potpuno drugačija od naše medicine.

Morali smo da zaboravimo svo prethodno znanje iz “naše” zapadne medicine i da prešaltamo mozak na drugu frekvenciju razmišljanja. Počevši od same osnove, podele ljudskih organa. Evo konkretno npr. u zapadnoj medicine perikard je sastavni deo srca, dok je u Kineskoj tradicionaloj medicine perikard zasebni organ od srca; A sa druge strane slezina i pankreas u KTM je jedan organ…. Ludo, zar ne?

Predavanja su bila vrlo intenzivna a proces učenja vrlo naporan i zahtevan. U nekim trenucima, mozak vam odbija da prihvati novu informaciju jer se potpuno razlikuje od dosadašnjeg načina razmišljanja što se dijagnoze i terapije tiče. Odbija, odbija, odbija i onda samo shvatim ne da sam prihvatila novi način razmišljanja i novi metod lečenja, nego sam počela da živim novi stil života.

Počinjem da posmatram, puno posmatram i samo posmatram i onda počnem da uviđam kako posmatranjem mi se širi um, zapažam mnoge stvari koje do sada nisam, mnoge stvari koje su se podrazumevale a ne trebaju, posmatranjem mnogo toga ti se samo kaže.

Upravo se anamneza u akupunkturi zasniva na posmatranju pacijenta. Posmatranjem svakog detalja shvatimo koliko smo svi različiti, unikatni, posebni, jedinstveni…..i onda tako različite osobe lečiš istim lekovima, istim principom! Kako? To je nemoguće. Tada kreće moja istinska ljubav prema akupunkturi.

Spoznaja da smo svi različiti, spoznaja da imamo različite uzroke a iste posledice, da zapadnom medicinom lečimo posledicu a uzrok kao glavni neprijatelj i dalje vreba i čeka svoj trenutak i da je ustvari stalno prisutan tu iza ćoška.

Tada kreće moje novo putovanje koje me dovodi ovde i sada.